Saas-bolaget Hubbster hade en nettoomsättning på 4,7 miljoner kronor (2,8) och ett resultat efter skatt om -4 3 miljoner kronor (-5,3) under det första kvartalet 2023.