Portning från svensk 5G-utbyggnad kan bli fall för skiljedomstol.