Hoylu har fått nya order från Polymedia, en mjukvaruutvecklare som är Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden.