Teslas stämningsansökan av Transportstyrelsen om de så kallade ersättningsskyltarna kan inte prövas av allmän domstol, slår Göta hovrätt fast.