I november valde 67,5 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB den kortaste tremånadersräntan, ned från 76 procent i oktober. SBAB kopplar det till diskussionerna om stigande räntor.