I april låg intäkterna för Sveriges hotell 13 procent högre än april 2019.