Hoodin, som har en online-plattform (SaaS) för bevakning och inhämtning av digitalt innehåll, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -1,6 miljoner kronor (-1,9).