Dagligvaruhandeln – med för få och för stora aktörer – hämmar utvecklingen av nya matinnovationer i Sverige. Det menar Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Sveriges största matinkubator Krinova: ”Förutsättningarna för innovation är sämst i Europa.”