Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 464 miljoner kronor (408) för det fjärde kvartalet 2023.