Carnegie har höjt sin rekommendation för Billerud Korsnäs medan Morgan Stanley har ändrat sin riktkurs för SSAB. Här är en sammanställning av torsdagens rekommendations- och riktkursförändringar.