LEDARE. Sammanhållning. Ordet förekommer ofta i den politiska diskussionen. Anders Borg använde det när han var finansminister.