Statistiska centralbyrån föreslår att prisbasbeloppet höjs med 300 kronor till nästa år.