Castellum och Alleima hör till dem som får höjda riktkurser medan Embracer får en sänkt riktkurs. Här är onsdagens riktkurs- och rekommendationsförändringar.