Hoist Finance har fått en positiv skattedom som innebär bolaget medges avdrag för underskott för beskattningsåren 2012-