Antalet ansökningar om medlemskap har mångdubblats den senaste månaden. Snart kommer även ansökningarna om utbetalning att öka, räknar…