Regeringens beslut att korta mandatperioden för högskolestyrelserna har lett till samfällda protester från lärosätenas rektorer. Oppositionsledaren Magdalena Andersson har talat om att ”vårt lands själ” står på spel. En representant för ett universitet säger att ”det här är del av en oroande utveckling vi ser på flera håll i Europa”.