Ny rapport om Swedbank • ”Bekräftar bilden av ett misslyckande.”