Antalet personer i åldrarna 15-74 år som var sysselsatta ökade med 104.000 personer till 5.025.000 stycken under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning för föregående kvartal.