Fastighetsbolaget Eastnine rapporterar att substansvärdet per aktie var 11:50 euro per den 31 mars, mot 10:60 euro ett år tidigare.