Pensionsförvaltare som Alecta är skyldiga att vara aktsamma i sina investeringar. I Heimstaden Bostad har man köpt in sig på villkor som ger större utdelning ju mer belåningsgraden – och därmed risken – stiger.