Medcap, verksamt inom medicinteknik och specialistläkemedel, redovisar en omsättningsökning på 8 procent för årets andra kvartal. Även resultatet steg tydligt.