Enligt Reuters beräkningar steg priserna för nya hem totalt med 11,4 procent i årstakt i april, efter en uppgång med 10,6 procent månaden före.