Latvian Forest, som investerar i och bedriver skogsbruk i Lettland, redovisar för det tredje kvartalet en nettoomsättning på 0,5 miljoner euro (0,2).