Swecos rörelseresultat före avskrivningar kom in fem procent bättre än väntat, 793 i stället för 755 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev därmed 10,3 procent, mot väntade 9,8 procent.