Irisity hade under årets fjärde kvartal en omsättning på 9,7 miljoner kronor (7,1) och redovisar ett ebitda-resultat på -0,4 miljoner…