Arlandastads hyresintäkter uppgick till 39,4 miljoner kronor i det första kvartalet 2024 (38,6).