Den amerikanska kärninflationen landade på 2,2 procent i juli medan KPI-inflationen kom in på 1,8 procent. Båda var högre än väntat.