Fastighetsbolaget Neobo, som knoppades av från SBB redovisar hyresintäkter på 454 miljoner kronor för det andra kvartalet, att jämföra med 434 miljoner under motsvarande kvartal i fjol.