För sjätte i månaden i rad stiger bostadspriserna som helhet. Rensat för säsongseffekter märks uppgångar för såväl lägenhets- som villamarknaden.