En räntehöjning kan påverka bostadsrättsföreningarnas ekonomi.