Arbetslösheten i Kina uppgick till 5,3 procent i slutet av februari, jämfört med 4,9 procent i december.