Uppemot 150 kyrkor i Lunds stift • ”Tveklöst uppvärmningen som kostar”.