Fastighetsbolaget Nyfosa har slutfört den riktade nyemissionen av stamaktier som meddelades i samband med börsstängningen.