Utrymmet för besvikelser när H&M släpper sin kvartalsförsäljning på måndag morgon har minskat betydligt med den rejäla…