H&M lanserar ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp på som mest 7 miljarder kronor.