Digitala lösningar som AI, maskininlärning, big data, avancerad analys blir ett allt värdefullare verktyg i klimatkampen.