Den för Sverige viktiga fordonsindustrin gasar oväntat snabbt mot högre volymer i år. Efter många stopp under pandemin går fabrikerna nu för fullt och optimismen spirar hos både internationella bedömare och svenska underleverantörer.