Stockholm 1952: Floran av svarta kutryggiga ryggar som flyter genom Stockholm är rikhalktig.