Historiska BNP-ras över hela Europa – men prognosen för Sverige är klart ljusare. ”Bilden av att Sverige har klarat sig bättre håller”,