Varje år orsakar bränder kostsamma avbrott inom industri och byggsektor, något som i många fall kan undvikas med utbildning och förebyggande arbete. Med konceptet Heta Arbeten hjälper Brandskyddsföreningen svenska företag att minskat antal bränder kopplat till heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser.