Sms visar uppgörelse mellan energiminster Anders Ygeman och Svenska kraftnät.