Fastighetsbolaget Hemfosa har förvärvat två fastigheter i Finland med ett underliggande fastighetsvärde på omkring 600…