Helena Fjällberg har såväl internet som telefoni via satellit i sin renvaktarstuga i Årefjällen. ”På 1930-talet hade de egentligen bättre kommunikation med omvärlden än vad jag har nu”, säger hon till Di.