LERUM. Fyra av fem mackar har försvunnit i Sverige och bensinstationens existens, om man betonar första ledet i ordet, kan snart vara ett minne blott. Men föreståndaren Per Samuelsson tror inte det är dags att säga ”hej då, macken”, och satsar på en comeback.