Den brittiska bilhandlaren Pendragon, som har svenska Hedin-koncernen som största ägare, har lagt fram förslag på en avyttring av sin brittiska försäljnings- och leasingverksamhet till amerikanska Lithia. Köpeskillingen är motsvarande 3,5 miljarder kronor.