Fastighetsbolaget Hebas hyresintäkter uppgick till 140 miljoner kronor i det andra kvartalet 2024 (147).