H&D Wireless har tagit emot ett förslag till avsiktsförklaring från en partner med säte i Kina. Enligt förslaget ska bolagen upprätta ett samriskbolag i Kina.