Havreproduktionen faller tillbaka efter boomen under pandemin när den låg på 14 procent av Sveriges totala spannmålsskörd. Men nedgången förklaras inte av en bristande efterfrågan, enligt Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.