Fortsatta samtal om samgående mellan Fiat-Chrysler och Renault.