Nästan nio av tio småhus- eller bostadsrättsägare är opåverkade av de nya bolånereglerna. Men fler avvaktar med att göra bostadsaffärer på grund av ändrade regelverk.